Sağlık Çalışanlarımıza Ücretsiz ve İndirimli Ulaşım İstiyoruz.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL Sağlık Çalışanlarına Yönelik Ücretsiz Ulaşım hakkının son bulması nedeniyle basın açıklaması düzenledi.Basın Açıklamasında Doğruyol ;

Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım hakkının yıl sonuna kadar devam etmesini, sonraki süreçte de öğretmenlerimize verilen indirimli ulaşım hakkının Sağlık Çalışanlarımıza verilmesi için yasal düzenleme istiyoruz.

Öncelikle bu güne dek sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım hakkı veren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehir belediye başkanlarımıza ve karar mercii olan belediye meclis üyelerimize, verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.

Pandemi süreci henüz bitmedi. Aşılama hizmetleri Hastanelerimizde, Aile Sağlığı Merkezlerimizde, İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde hızla devam ediyor. Ve mobil sağlık ekiplerimiz de, sokak, sokak gezerek aşılama hizmetleri tüm hızıyla devam ettiriyorlar.

Sağlık Çalışanlarımız adına 2020 yılı mart ayından bu yana devam eden pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımıza tanınan ücretsiz ulaşım hakkının 2021 yılı ayı sonuna kadar devam etmesini, sonraki süreçte öğretmen arkadaşlarımıza verilen indirimli ulaşım hakkının sağlık çalışanlarımıza da verilmesi talep ediyoruz.

Bilindiği gibi, son yıllardaki maaşlarda yaşanan ekonomik kayıp, %3’lük, %4’lük maaş artışları Sağlık Çalışanlarımızı zor durumda bırakmıştır. Sağlık Çalışanları, yeni göreve başlayan bir hemşirenin neredeyse asgari ücret aldığı bir dönemi yaşıyor. Maalesef.

Alım gücü olarak baktığımızda, 2002 yılı maaşlarıyla bile kıyaslasak bu gün bir hemşire arkadaşımızın maaşının yaklaşık 9 bin lira olması gerekirken 5 bin lira seviyelerinde olması üzücü ve düşündürücüdür.

Pek çok kurum ve kuruluşta çalışan işçilerimizin maaşları bir hemşire arkadaşımızın maaşından 1500-2000 lira fazla olması, sağlık çalışanlarımızın ekonomik olarak ne kadar geride kaldığının göstergesidir. Belediyelerimizden Sağlık Çalışanlarımıza katkı bekliyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanlarımıza tanıdığı ücretsiz ulaşım hakkını 31 Aralık 2021 tarihinden sehven yapılmış diyerek, 30 haziran 2021 tarihine çekmesi sağlık çalışanlarımıza hayal kırıklığına uğratmıştır. Düzeltilmesi talebimizdir.