Bütün memurlar toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilecek.

Danıştay 12. Dairesi, üye sayısı bağlı bulunduğu hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının yüzde 1’inden az olan sendikalara üye olan kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesi almasını engelleyen sözleşme maddesinin yürütmesini durdurdu. Kararla üye sayısına bakılmaksızın sendika üyesi olan tüm kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasının önü açıldı.

İptal isteminde, söz konusu maddede yer alan “üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” ve “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Bu hüküm ile üye sayısı bağlı bulunduğu hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının yüzde 1’inden az olan sendikalara üye olan tüm kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesi almasını engellediği ve sendikalar arasında eşitsizlik doğurduğu ifade edildi.

Davaya bakan Danıştay 12. Dairesi, sözleşmede yer alan söz konusu hükmün iptaline karar verdi.

Bütün memurlar toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilecek