Şua İzinlerini Gasp Eden Yönetmeliğe Karşı Davamızı Açtık.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL Radyasyon kaynaklarıyla çalışan sağlık çalışanları ile ilgili son yapılan düzenleme ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık çalışanlarımız ölüme mi terk edilmek isteniyor?

Son 20 yıldır yapılan düzenlemelerle , Radyasyon kaynakları ile çalışılan , Röntgen , Tomografi , Ağız Diş Sağlığı merkezleri , Diş Hastaneleri , Nükleer Tıp , Radyoterapi , Endoskopi ( ERCP) ,Taş kırma (ESWL ) , Ameliyathane Skopi ve Girişimsel Radyolojik inceleme yapılan tüm birimlerdeki çalışan , Röntgen Teknisyeni Röntgen Teknikerleri , Hemşire , Anestezi Teknisyenleri ,Anestezi Teknikerleri ve Hekimlerimizi  ilgilendiren Sağlık Emekçilerinin özlük hakları gasp edilmiştir.

SON YİRMİ YILDA RADYOLOJİ ÇALŞINALARIN HAKLARI GASP EDİLMİŞTİR!

Önce günlük çalışma saatleri 5 saatten 9 saatte çıkarılan radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin , hukuksal mücadelesi ve doz limitlerindeki verilere istinaden ve fizik şartların da  göz önüne alınmasıyla mesaileri  7 saate indirilmiş , Bununla Yetinmeyen yöneticiler , Radyasyon çalışanlarının yıpranma payın ı,  yani fiili hizmet süresi zammını 90 Günden  30-40 güne düşürmüş ardından  Radyoloji çalışanlarının görev tanımı olan Yataklı tedavi kurumları işletmeciliğinin 141. Maddesi iptal edilmiş ,  1939 yılında çıkarılan nizamname kaldırılarak , 26 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığının onayı ile yerine yeni düzenleme getirilmiş , yayınlanan düzenlemeye  istinaden Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12 Mayıs 2022 tarihli yayınladığı ve anlaşılır olmayan aynı zamanda şua izinleri bölünemez diyen Cumhurbaşkanlığının kararı ile çelişen yönetmelik yayınlanmıştır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞUA İZİNLERİ İDARECİLER TARAFINDAN TIRPANLANMAKTADIR.

Radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık personellerimizin 30 günlük Radyasyon yani sağlık izni tırpanlanıp taksitlendirilerek adeta gasp edilmiştir. Yayınlanan bu genelge ile bu yıl için 12 gün sağlık izni ve bu yıl içinde şua izni için adeta izin bonuslarını toplayarak bir yıl sonra 18 gün kullandırılmak zorunda bırakılması hukuka aykırılık arz etmektedir.

YENİ YAYINLANAN YÖNETMELİK ÖZEL HASTANE SAHİPLERİNİN LEHİNE DÜZENLEMELER İÇERMEKTEDİR.

Hiçbir bilimsel temel verilere dayanmadan, meslek örgütleri, dernekler ve sendikalarla birlikte alandaki çalışanlarla istişare edilmeden yangından mal kaçırır gibi yayınlanan genelge anlaşılabilir olmadığı gibi hukuk kurallarına aykırı,  keyfi, konuya hakim olmayanların, ben yaptım oldu zihniyetiyle  hazırlanan yönetmelik çalışanlarımızı Radyasyon riski altında ve personel  eksikliğine rağmen iş yükünü artıracak, Radyoloji çalışanlarımızı kanser dâhil birçok hastalıkla karşı karşıya getirecektir. Yeni uygulama çıkaranların önceliğinin, sağlık çalışanlarının yararına ve toplum sağlığını koruyan bir çalışma olması gerekirken ve aynı zamanda   personel istihdamını sağlamak yerine, şua izinlerinin azaltılmasıyla birlikte, çalışma süreleri de uzatılarak, Şehir Hastanelerinin görüntüleme hizmetleri sunumunu yapan firmalarına, taşeron hizmet veren patronlara ve  Özel hastane sahiplerinin yararına çalışma yapılmaktadır.

Çalışma sürelerinin uzatılmasıyla, çalışanların sağlığı ikinci plana atılarak daha az personelle daha çok iş üretme çabasına girilmiştir.

Çalışmayı yapanların önceliği keşke, tüm sağlık çalışanlarımızın özlük haklarına yararına dokunacak uygulamalar olsaydı.

Maalesef yapılan her yeni uygulama Radyoloji tekniker ve teknisyenlerinde olduğu gibi, çalışanların haklarını ileriye değil geriye götürmektedir.

BİRLİK SAĞLIK SEN OLARAK RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞANLARIMIZIN ŞUA İZNİNİ  (SAĞLIK İZNİ ) İLE HAK KAYBINA UĞRATAN YÖNETMELİĞİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI İÇİN  YARGIYA BAŞVURUMUZU YAPTIK.

Temennimiz yaşanan ve yaşanacak olan hak kayıplarına Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, devletimizin yüce yargısının dur demesidir.