Aile Hekimleri Zam Beklerken, Kesinti Aldılar…


Aile Hekimlerine Yönelik yapılan son düzenlemenin ardından Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Dr. Murat Kalaycıoğlu basın açıklaması düzenledi.

AİLE HEKİMLİĞİNDE SAYI SINIRLAMASI HEKİMLERİMİZE ZAM YERİNE KESİNTİYE DÖNÜŞTÜ.

Sağlık bakanlığı 29 bin aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına Temmuz ayı başında yeni bir düzenleme getirerek 3500 kişiden daha fazla kişi kaydının yapılmasını engelledi. Bu sayede hasta yükünü azaltmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflese de olan yine aile hekimliği sisteminde çalışanlara oldu.

MAAŞ KESİNTİSİNİN HUKUKSUZDUR.
İlk bakışta iş yükünün ve hasta sayısının azaltacağı ve daha verimli koruyucu hekimlik yapılacağı düşünürken, her ay hekim için 2000TL – 2500TL hemşire için 700TL – 800TL daha az maaş anlamına gelmektedir. Bunu yıl bazında düşünürsek 12 ay çalışıp, 10 ay maaş almış konumuna düşüyoruz.
Yanlış duymadınız, enflasyona ezildiğimiz ve alay edilerek zam yaptık diye eğlenildiğimiz bu dönemde, gizlice ve sinsice yapılan bu maaş kesintisinin hiçbir hukuki zemini yok.

BAKANLIK AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞINA GÖZ DİKTİ.


Üzerinden tam 1 yıl geçti. Son düzenleme ile aile hekimliğinde çalışanların özellikle ücret ve diğer haklarını düzenleyen “ödeme ve sözleşme yönetmeliği”, namı değer “ceza yönetmeliğinin” üzerinden 1 yıl geçti. Zaten pandemi ile beli bükülen sağlık ordusunun en büyük tümenlerinden aile hekimliği Ordusu’nun, bu yönetmelikle daha da zor şartlarda çalışmaya zorlanmasının ardından 1 yıl geçti. Bu 1 yılda ses yükseltildi, olmadı. İş bırakıldı, olmadı. Ne yapıldı ise de bakanlık bu çarpık uygulamadan vazgeçmedi derken, şimdi de aile hekimliği çalışanlarının aldıkları paraya göz dikti.

VATANDAŞLARIMIZIN HEKİM SEÇME HAKKI ELİNDEN ALINDI.

Aile Hekimliği Uygulama Kanunu’nu ve Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde gerekli düzenleme yapılmadan başlattığı bu uygulama, kişilerin hekim seçme özgürlüğünü ’de elinden almış olmaktadır. Kişiler kayıt yaptıramadıkları için istedikleri hekimden hizmet alamamaktadırlar.

YAPILAN DÜZENLEME İLE MAAŞLAR ARTMASI GEREKİRKEN AZALMA MEYDANA GELMİŞTİR.


Aynı zamanda aşırı iş yükü altında ezilen birinci basamak çalışanları arasında çalışma barışını da bozmuş oluyor. Sağlık hizmetinin sunumunda çok az da olsa rekabet ve iyi iş planı imkânını da bozmuş oluyor.
Aile hekimleri ücretlerini, kayıtlı kendilerine kayıtlı 1000 kişi ile 4000 kişi arasındaki kişi sayısının belirli bir katsayı ile çarpılması hesabına göre almaktadırlar. Eğer bu katsayıyı düzenlemez de kayıtlı kişi sayısını aşağı çekerseniz çok düşük ücrete çalışmaya zorlanmış olursunuz. Hâlihazırda sisteme giriş yapmış bir aile hekimi 1000 nüfusla 7000 TL almak zorunda bırakılıyor. Bu utanılacak bir durumdur, katsayı artışı acilen gereklidir. Beraberinde çalışan ebe yada hemşire ise asgari ücretin yarısını dahi alamamaktadır.
Acilen maaş katsayıları düzenlenerek yine kayıtlı kişi sayıları azaltılmalıdır. Hiç kimse asgari ücret altında çalıştırılamaz. Nitelikli sağlık hizmeti açlık ve yoksulluk sınırı altında verilemez. Hastaların doktor seçme hakları ellerinden alınamaz.