AİLE HEKİMLERİNE TEHDİT GİBİ YÖNETMELİK!!!

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL’un 25.08.2022 tarihinde  yayınlanan aile hekimlerinin sözleşme ödeme yönetmeliğine istinaden basın açıklaması düzenledi.

USLU DURUN, ÇOK HASTA BAKIN, YOKSA PARA VERMEYİZ YÖNETMELİĞİ.

Resmi Gazetede; 25 Ağustos 2022 tarih, 31934 sayı ve 5988 karar sayısıyla yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, Aile Hekimliğinde görev yapan aile hekimlerimiz ve aile hekimliğinde görev yapan hemşire, ebe, sağlık memuru olan arkadaşlarımıza adeta “uslu durun, çok hasta bakın, yoksa para vermeyiz” denilmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MAALESEF SAHİP ÇIKAN YOK !

Yaklaşık iki buçuk yıldan bu yana devam eden zorlu bir pandemi döneminden geçen sağlık çalışanlarımıza başta Sağlık Bakanımız olmak üzere maalesef anlayan, sahip çıkan yok.

Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vererek asli görevleri vatandaşı hasta etmemek olan aile hekimlerimize, poliklinik sayısının çokluğuna göre yani ne kadar çok hasta baktığına göre ücret ödemek abesle iştigaldir. Asıl yapılması gereken -hizmeti aksatmamak kaydıyla- kendisine bağlı olan nüfusun koruyucu sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vererek, mümkün olduğunca vatandaşın hasta olmasını engelleyen hekimlerimize performans verilmelidir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN DEĞERSİZLEŞTİRİLDİĞİ YÖNETMELİKLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Maalesef sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık çalışanlarımızın değersizleştirildiği, sağlıkta şiddetin arttığı, çalışanlarımızın itibarsızlaştırıldığı,   sağlığın ticarileştirildiği, sağlık çalışanlarımızın tükenmişlik sendromuna itildiği yönetmeliklere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Koruyucu sağlık hizmetlerini bir kenara bırakarak, daha çok hasta bak, daha çok tetkik yap, daha çok ilaç yaz ve hiçbir şeye itiraz etme, sesini çıkarma, uslu çocuk ol, mantığıyla çıkartılmış olan yönetmelik,  yoğun çalışma koşulları altında ezilen hekim ve hemşirelerimizin daha çok tükenmesi demektir.

Mevcut yönetmelikle, çocuklarımızın aşılarını yapan, gebelerin takiplerini yapan, tek tek hastaları arayan, onları ömür boyu koruyacak aşılarını anne ve babasından daha fazla takip eden, milyonlar çocuğumuzun otizm taramalarının, milyonlarca vatandaşımızın kanser taramalarının yapılması için fedakarca çalışan aile hekimliğinde görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarımız da yayınlanan yönetmelikle yok sayılmışlardır.

Daha yargının yeni iptal ettiği ihtar puanlarının, bu yönetmelikle tekrar hekimlerimizin önüne konarak ihtar puanı alırsan paranı keserim demek, hukuksuzluktur.

KONUŞURSAN CEZA VERİRİM MAAŞINDAN KESERİM !

Sağlık Bakanlığımızın öncelikli görevi, koruyucu sağlık hizmetleri üzerine yoğunlaşmak, vatandaşın erken teşhis ve tedavi hizmeti almasını sağlamak, son günlerde kamu hastanelerimizden randevu alamayan hastalarımıza doktor temin etmektir. Aile hekimliğinde görev yapan hekim ve hemşirelerimizin emeğini değersizleştiren, konuşma, çok hasta bak yoksa keserim maaşını zihniyetiyle sağlık hizmeti sundurmaya çalışmak üzücüdür. Sağlık bakanlığının asıl görevi personelini tehdit etmek değil, hem çalışanını sahip çıkmak, hem de toplumun sağlığını korumaktır.

YAYINLANAN YÖNETMELİĞE GÖRE YAPILAN HESAPLAMALAR;

Ceza puanına göre; Ek ödeme olarak aile hekimlerine birinci destek ödemesi yapılacak olup, destek ödemesi alabilmeleri için ön şart ceza puanı almamış olmaktır. İlgili ayda ceza puanı almayan aile hekimine o ay 5.000 TL net ödeme yapılacaktır. 10 ihtar puanı alana bir ay, 20 ihtar puanı alana iki ay, 21 ihtar puanı üstünde alana 3 ay destek ek ödemesi yapılmayacaktır. Bu destek ödemesini ceza puanlarına bağlamışlar.

Aile Sağlığında çalışan sağlık personellerimize; ceza puanı almayana net  400 TL , 10 ihtar puanı alana bir ay, 20 ihtar puanı alana iki ay, 21 ihtar puanı üstünde alana 3 ay destekleme ek ödemesi yapılmayacaktır.

Teşvik ek ödemesi; teşvik ek ödemesi aile hekiminin poliklinik sayısına yani günlük baktığı hasta sayısına bağlanmış olup,  Günlük muayene sayısı ( rapor ve izinler düştükten sonra aylık toplam muayene sayısının fiilen çalışılan gün sayısına bölünmesine göre) ortalama 41-50 muayene  arasında ise 1200 TL, 51-60 muayene  arasında ise 2400 TL, 61-75 muayene  arasında ise 3600 TL, 76 ve üzeri muayene  ise 5.000 TL aile hekimine, sağlık personeline ise, aile hekimliği muayene sayısı; 40- 60 arasında ise 200 TL,  61  ve üzerinde ise 400 TL teşvik ek ödemesi yapılacaktır.

Talebimiz mevcut yönetmeliğin  ceza puanı ve poliklinik sayısına endekslenmeden hekim dışı sağlık çalışanlarımızın da varlığını kabul eden şekilde revize edilmesidir.