Devlet Hastanelerini değil, şehir hastanelerini kapatalım.

BİRLİK Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL’un Şehir hastanelerinden dolayı kapatılacak olan devlet hastaneleri ile alakalı bir basın açıklaması yaptı.


Sağlıkta son günlerin tartışması konusu Ankara Keçiören ilçesindeki Etlik şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte kapatılacak olan devlet hastaneleri. Bazı basın yayın organlarına göre hastaneler kapanacak. Sağlık Bakanlığına göre ise, söz konusu hastaneler kapanmayacak.
Bu güne dek açılmış olan tüm şehir hastanelerinin personelleri genel itibarıyla mevcut Devlet Hastanelerinden karşılanmıştır. Taşınan hastanelerle ilgili gerek çalışanlardan, gerek vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine bakanlık tarafından yapılan açıklamayla 1hastaneler kapatılmayacak” demenin bir manası yoktur.
Şehir hastanelerine Doktor gerek, hemşire gerek, teknisyen gerek ve en önemlisi de, işletme mantığıyla çalışan hastanelere hasta gerek yani müşteri gerek. Siz hastane yada hastaneleri kapatmadan yeni açılan hastaneye nasıl hasta yönlendireceksiniz? Bu mümkün müdür? Elbette mümkün değildir.
Eğer bir bölgede bir şehir hastanesi açılıyorsa, yakınında bulunan devlet hastaneleri kapanmak zorundadır. Verilen teminatlarda bunu gerektirir.
Arsasını devletin verdiği şehir hastanelerini devletin 25 yıl gibi bir süre devlet tarafından kiralanması kabul edilebilir bir durum değildir. Devletimiz bina yapamayacak durumda mıdır ki? Binayı birilerine yaptırıp kiralıyoruz. Şehir Hastanelerinde Başhekimlik ile İdari Yönetimin ayrı ayrı faaliyet gösteriyor olması da hastanede iki başlılığı getirmektedir.
Şehir hastaneleri sistemi, yap işlet devret sistemiyle yapılan yol, köprü, tünel, havaalanı vb. sistemlerle aynı şekilde yapılmış hastanelerdir.
Teminat verilerek hastane yapılmaz. Sağlık Bakanlığının görevi hastanelere hasta teminatı vermek değil, koruyucu sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vererek vatandaşı hasta etmemektir.
Bu güne kadar açılmış olan tüm şehir hastanelerinin personelleri genel olarak diğer devlet hastanelerinden temin edilmiştir. Dolayısıyla bundan sonra açılacak olan şehir hastanelerinin de personellerinin geneli devlet hastanelerinden temin edilecektir. Gelen tepkiler üzerine hastaneler kapanmayacak, statüsü değişecek diyerek hastanelerin kapısının kapanmaması bir mana taşımaz. Hastanenin kapanmaması demek, mevcut durumuyla hastanenin hizmet vermeye devam etmesidir.
Öngörümüz odur ki, ilerleyen yıllarda şehir hastaneleri devletin sırtında kambur olacaktır. Yapılması gereken Devlet Hastanelerimizin yenilenmesi, branş hastanelerimizin geliştirilmesi, koruyucu sağlık hizmeti veren birinci basamak sağlık hizmetleri sunumumuzu güçlendirerek vatandaşımızı hasta etmemektir.
Vatandaşlarımızın alacağı en iyi sağlık hizmeti, 20-30 km uzaktaki, iki üç araç değiştirerek gittiği, hastaneye vardığında içinde kaybolduğu devasa şehir hastaneleri değil, evine en yakın, kolay ulaşabildiği sağlık kuruluşlarından alınan hizmettir.