Sağlık hizmetleri sunumu ekip işidir.

13.10.2022
A+
A-

Ekip çalışması, belirli amaca yönelik, bilinçli biçimde gerçekleştirilen işbirliği sürecidir. Ekipte “ben” kavramı yerine “biz” kavramı vardır. Mesleki olarak “olgunlaşmış” bireylerin aynı amaca yönelmeleri, etkin ekip çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Sağlık ekibi ise sağlık kurumlarında, ortak amaçla, kaliteli sağlık bakımının verilmesi için değişik sağlık mesleklerinden üyelerin bir araya geldikleri, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, ortak kararların alındığı ve her birinin kendi görevlerinin yerine getirildiği bir birliktir.

Sağlık hizmetleri sunumunun lokomotifi elbette doktorlarımızdır. Ancak sağlık hizmetleri sunumunun profesöründen uzman doktoruna hemşiresine teknisyenine memuruna güvenlik görevlisine temizlik görevlisine kadar verilen hizmette herkesin bir payının olduğunu unutmamak gerek. Neden bu konuya değinmek istedik derseniz son zamanlarda kamuda verilen sağlık hizmetlerinde sağlıkçalışanları her geçen gün birbirinden ayrıştırılmakta iş huzuru bozulmaktadır. Bu ayrıştırmanın Sağlık Bakanlığı eliyle yapılması ise kabul edilebilir bir durum değildir. Her geçen gün ilerleyen modern tıpta sağlık hizmetleri sunumunun etkili ekip çalışmasına ve iletişime dayanan çok disiplinli sağlık ekipleri tarafından yapıldığını unutmamak gerekir. Sağlık hizmetleri sunumunda kaliteyi artırmanın en önemli ayağı sağlık hizmetleri sunumunun doğasıda yer alan ekip çalışmasıdır. Sağlık hizmeti sunucuları arasındaki iş birliği, sağlık hizmetlerinin sonuca ulaşabilmesi için temel kabul edilmektedir. Sağlık hizmetlerin sunumunda ekipler ve ekip çalışması bir seçenek değil bir gerekliliktir. Günümüz sağlık hizmetlerinde; hasta güvenliği, etkili iletişim ve hastanın karar verme sürecine katılımı konuları için yapılan birçok araştırmada, ekip olarak çalışmanın tıbbi hata sayısını azalttığı vehasta güvenliğini artırdığı, ayrıca ekip çalışması, hem ekip üyeleri hem de hasta ve ailesiyle karşılıklı bir iletişim gerektirdiğinden ekip çalışması sayesinde hasta, tedavi sürecinde kendini daha rahat ifade edebilmekte ve bu durum, hasta memnuniyetini de artırmaktadır. Bununla birlikte ekip çalışması, sağlık çalışanlarının iş doyumlarını da artırmaktadır. Bütün bu sonuçlar göz önüne alındığında sağlık hizmeti yöneticilerinin, ekip çalışmasını teşvik eden ve destekleyen bir tutum sergilemesi

ve organizasyonel kültür oluşturması bir gereklilik haline dönüşmesi için çaba harcamaları gerekirken son zamanlardaki ücret uygulamalarıyla hekim dışı çalışan hemşire teknisyen memur vb. pek çok meslek gurubunun adeta yok sayımasının kabul edilmesi mümkün değildir. Sağlık alanında etkili ekip üyelerinin hastalarıyla ve birbirleriyle sağlıklı iletişim kurduğu, sağlık hizmetlerinde en iyi kaliteyi elde etmek için gözlemlerini, deneyimlerini ve kararlarını paylaşan bir grubu ifade etmektedir. Sağlık çalışanlarının ağır iş yükü koşulları altında verimli bir şekilde çalışabilmesi için bir an önce ekip ruhunu tesis etmek gereklidir.