BİRLİK SAĞLIK SEN İZMİR ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

BİRLİK SAĞLIK SEN İZMİR ŞUBESİ

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

         İzmir Şubesi Olağan Üstü Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 18/03/2023 tarihinde saat 13:00’de  Sendikamız Genel Merkez  Binamızda ( 1303 Sokak No.2 Kat.3 Daire 305 Basmane Konak /İZMİR ) adresinde toplanacaktır.

          Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 19 /03/2023 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

GÜNDEM:

          1. Yoklama ve Açılış

          2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

          3. Divan Teşekkülü

          4. Açılış Konuşması

          5. Protokol Konuşmaları

          6. Seçim Usul ve Esaslarının Okunması

          7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

          8. Dilek ve Temenniler

          9. Kapanış