Vatandaş olmak?

08.06.2023
A+
A-

Vatandaş; bir vatanda yaşayan, aynı vatan üzerinde yaşayan her bir kişi şeklinde ifade edilebilmektedir. Bununla beraber vatandaş, bir ülke nüfusuna kayıtlı ve o ülkeye bağlı kişi olarak ta adlandırılmaktadır.

Konumuz son günlerde sıkça tartışılan Türk vatandaşlığı.

Vatandaşlık konusunu neden ele almak istedik derseniz? bin yıldır Türk vatanı olan, dünyanın en değerli coğrafyası üzerinde bulunan, yüz binlerce şehidimizin kanları üzerine kurulmuş olan, çok ağır bedeller ödenmiş olan bu topraklarda vatandaş olmanın kolay olmaması gerekliliğini vurgulamak istedik.

Son yapılan genel seçimlerde Türk milletinin geleceği konusunda oy kullanarak söz sahibi olanlar, insani yardım çerçevesinde ülkemize sığınmacı statüsüyle gelmiş olan mülteciler, ya da kılığıyla, kıyafetiyle, diliyle, kültürüyle, gelenek ve görenekleriyle Türk milletiyle hiçbir alakası olmayan 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık almış olan yabancılar olmamalı.

Elbette tüm dünyada uygulandığı gibi, ülkemizde de belli kriterler çerçevesinde vatandaşlıklar verilebilir. Ancak bu sayı, ülkenin demografik yapısını bozacak şekilde olamaz. Olmamalı.

Son yıllarda adeta mülteci cenneti haline gelen ülkemizde verilen vatandaşlıklar, ilerleyen yıllarda milletimizin çok büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olacaktır.

Ülkemizde vatandaşlık; soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden doğumla kazanılan vatandaşlıkların yanı sıra, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ile soy bağı ile kazanılan vatandaşlığı da  ifade etmektedir.

Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterlidir. Diğer eşin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel olmamaktadır.

Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet eden yabancılar, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve en az üç yıldan beri evliliği devam eden yabancılar da vatandaşlık hakkı kazanmaktadır.

Millî güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartıyla;

Türkiye’ye sanayi tesisi temin edilmesini sağlayan, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, bilimsel, teknolojik, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği ile ilgili kanı uyandıran ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancılar,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca oturum izni alanlar ve Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ya da bağımlı çocukları,

Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar,

Göçmen olarak kabul edilen yabancılar da vatandaşlığa kabul edilebilmektedir.

Türkiye içinde ya da dışında olduğu fark etmeksizin Türk vatandaşı anne babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir. Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı babadan olan ve yabancı anadan doğan çocuk, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlanması halinde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları içerisinde para karşılığında yada yatırım karşılığında verilen vatandaşlıklarda bulunmaktadır.

2018 yılından önce 1 milyon dolar karşılığında gayrimenkul edinen yabancılara vatandaşlık verilirken, 2018 yapılan değişiklikle 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilen vatandaşlık edinme hakkı, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmeleri için gereken asgari gayrimenkul edinme bedeli tekrardan 400 bin dolara çıkarılmış.

Benzer şekilde asgari 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilmektedir.