İzmir Üniversiteler Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul İlanı

BİRLİK SAĞLIK SEN 

İZMİR ÜNİVERSİTELER ŞUBESİNİN 1. OLAĞAN GENEL KURULUNDAN GENEL KURUL İLANI

Şubemizin 1’inci  Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere

 27 Ekim 2023 Tarihinde 1303 Sokak No:2 Kat:3 D:35 Basmane Konak İZMİR adresinde 13:00-17:00  saatleri arasında yapılacaktır. 

Çoğunluk sağlanamaması durumunda  28 Ekim 2023 Tarihinde aynı adres ve saatte toplanacaktır.  

GÜNDEM:

          1. Yoklama ve Açılış

          2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

          3. Divan Teşekkülü

          4. Açılış Konuşması

          5. Protokol Konuşmaları

          6. Seçim Usul ve Esaslarının Okunması

          7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ve Üst Kurul                   

              Delegelerinin Seçimi

          8. Dilek ve Temenniler, Kapanış