Birlik Sağlık Sen: Tıbbi sekreterlerin yüzde 50’si şiddet görüyor!

29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü kapsamında bir basın açıklaması yapan Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran, tıbbi sekreterlerinin görevleri başında sözlü tacize uğradığını anlatarak, “Tıbbi sekreterlerin yaklaşık yüzde 50’sinin çalışma hayatı boyunca en az bir defa fiziksel ya da sözlü şiddete uğradıkları yapılan araştırmalarda mevcuttur” dedi.

Birlik Sağlık Sen, 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü kapsamında bir basın açıklaması yaptı. Birlik Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol’un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan İzmir Şube Başkanı Berna Boran, tıbbi sekreterlerin gördüğü şiddete dikkat çekti.

Sağlık kuruluşlarımızda hasta ve hasta yakınlarının ilk iletişime geçenlerin tıbbi sekreterler olduğunu anlatarak sözlerine başlayan Berna Boran, tıbbi sekreterlerin görevleri esnasında çoğu kez ‘Kafanıza göre hasta alıyorsunuz!’, ‘Sen daha önce hiç dayak yedin mi?’, ‘Kes sesini’, ‘Bizim verdiğimiz vergilerle maaşını alıyorsun!’ gibi sözlere maruz kaldığını söyledi. Tıbbi sekreterlerin randevusuz gelen hastaların hakaretlerine de maruz kaldığını ifade eden Boran, “Tıbbi sekreterlerin yaklaşık yüzde 50’sinin çalışma hayatı boyunca en az bir defa fiziksel ya da sözlü şiddete uğradıkları yapılan araştırmalarda mevcuttur” diye konuştu.

“KURUM İÇİ MOTİVASYONUN SAĞLANMALI”

Pek çok tıbbi sekreterin, hem sağlık açısından, hem de fiziksel açıdan kendisini güvensiz hissettiğini aktaran Berna Boran, “Bazen “suratın asık” diye ita amirlerine şikâyet edilen tıbbi sekreterlere bile rastlamak mümkündür. Tıbbi sekreterlerimizin sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşadıkları iletişim sorunlarına çözüm önerisi olarak hastaların bilinçlendirilmesi, empati becerisi kazanması gerekliliği ortadadır. Kurum içi motivasyonun sağlanması için ise, personeli bir araya getirici etkinlik, toplantı ve eğitimler yapılması ve yönetimde tıbbi sekreterlik mesleğine sahip bir kişinin bulunması sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır.

TIBBİ SEKRETERLERİN SORUNLARI

Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Baran, tıbbı sekreterlerinin sorunlarını şu şekilde sıraladı: “Sağlıkta şiddetin en fazla olduğu hastane acillerinde ve hastayla ilk temasta çalışan tıbbi sekreterlerimizin acil farkı almaması, devlet memuru olmalarına rağmen işçi kadrosundaki arkadaşlarımızdan daha az ücret almaları, yasal olmamasına rağmen bazı kurumlarda imza yetkisi ve mevzuat gereği sorumluluğu olmayan işçi arkadaşlarımızın memurun amiri olması, pek çok kurumda,özlük, satın alma, arşiv vb. idari birimlerde memur kadrosunda olan tıbbi sekreterlerimizin değil de, işçi kadrosunda olan arkadaşlarımızın çalışması, bazı kurumlarda mesailerinin işçilerimizle bir 45 saat üzerinden hesaplanarak karşılığının verilmemesi,  pek çok kurumda dinlenme alanlarının olmaması, mesai saatlerinin daha erken başlaması, genel olarak birimlerinde tek çalışmalarından dolayı yemek dinlenme saatlerinde yerlerine başka bir arkadaşlarına bırakamamaları tıbbi sekreterlerimizin bizlere yansıyan sorunlarından bazılarıdır. Ve tıbbi sekreterlerimizin en önemli sıkıntılarından bir tanesi de genel olarak 3+1 sözleşmeli sistemle atanmış olmalarından dolayı, tayin haklarının sınırlı olması ve atama şeklinden dolayı pek çoğunun aile bütünlüğünün bozulmuş olmasıdır. İlk etapta 3+1 sözleşmeli sistemin 1+1 e çevrilmesinde büyük yarar vardır.”