İzmir Bornova Devlet Hastanesinde Başhekim Muavininin hemşireye yönelik hakareti basına taşındı.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL’un İzmir Bornova Devlet Hastanesinde Başhekim Muavininin hemşireye yönelik “Geri zekâlı” hakareti ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Öncelikle belirtmek isterim ki;
Sağlık Bakanlığındaki tüm yöneticilerimizin sözleşme yenilemelerinde ki tek kriterin siyasi referans olması sebebiyle liyakatin olmadığı yerde böyle sorunların yaşanması abesle iştigal bir durum değildir.
Maalesef bu ve buna benzer pek çok olayı, pek çok sağlık çalışanımız yaşamaktadır. Bu olayın ortaya çıkması sadece birkaç arkadaşımızın onurlu ve cesaretli olmasının sonucudur.
Siyasi referansla koltuk sahibi olan bazı yöneticiler, arkalarında gördükleri siyasi güç ile birlikte kendilerini kamu kurumlarının sahibi, kamu kurumlarını adeta özel işletmeleri gibi görmekte, kanun, genelge, yönetmelik tanımamaktadırlar.
Bir yöneticinin aynı zamanda mesai arkadaşı da olan çalışan personelini ağır hakaretler etmesini kabul etmek mümkün değildir.
Söz konusu yaşanan olayda;
Kendilerine verilen işi, yani görevlerini verilen talimatlar doğrultusunda doğru yapmak için çaba harcayan, eşinden ailesinden sevdiklerinden ödün vererek 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapan sağlık çalışanlarımıza hitaben, başhekim muavini Dr. Derya AYDIN, sorumlu hemşire arkadaşımıza ve tıbbi sekreterlere hitaben “geri zekalı” “ hasta gelsin sizin ağzınıza yapsın” şeklindeki seviyesiz hakaretlerinin, sebebi her ne olursa olsun, hiçbir haklı gerekçesi olamaz.
Hastaneye hasta olarak gelen, aynı zamanda bir eğitimci olan Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürünün, ilgili sağlık personellerinin hasta kaydı için kimlik istemesiyle başlayan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarafından;
“ burada bir daha çalışamayacaksınız. Ben sizin amirinizin amiriyim. Ben sizin nasıl geldiğinizi biliyorum. Araştıracağım. Siz cahilsiz.” “bizi başhekim muavin Dr. Derya AYDIN Gönderdi siz kim oluyorsunuz? “ “sizin gibi cahiller yüzünden bu sorunları yaşıyoruz” diyerek, hakaretlere maruz kalan çalışanlarımızı koruması gereken, moral vermesi gereken Başhekim muavini Derya AYDIN’ın bir hemşiremize geri zekalı diyerek hakaret etmesi, asla ve asla kabul edilemez.
Yaşanan olayın hemen akabinde Başhekim Muavini Derya AYDIN odasına çağrılan sağlık çalışanlarımıza hitaben “ hastayı ben gönderdim siz benim gönderdiğim hastayı nasıl kabul etmezsiniz? Bu hasta dışarıdan bir hasta değil benim hastam” ve konuşma süresince sorumlu hemşire arkadaşımıza hitaben “ geri zekalı Şeyda’nın haberi yok mu? Randevuyu kendisi vermedi mi?” “…. O sinirle az bile yapmış. Ben olsam daha kötüsünü yapardım. Aranıyorsunuz. Siz bekliyorsunuz ki, hasta gelsin sizin ağzınıza yapsın” dediği ve tıbbi sekreterlerimizin sorumlusunu arayan başhekim muavinin hemşireler ve hasta kayıt personellerine hitaben “o geri zekalılar ne yaptığının farkında mı? Ne yaptığını zannediyorlar? Beyaz kod vermemişlerdir umarım. Verdilerse ben dağıtırım orayı. O iki geri zekalıyı da odama istiyorum. Şeyda geri zekalısı da ayrı bir olay” şeklinde çok ağır hakaretler ettiği, tıbbi sekreterlerden sorumlusu personelin Başhekim Muavini Derya AYDIN’dan sağlık çalışanları adına özür dilemesi ve sağlık çalışanlarına aday memursunuz tutanak tutarsanız sözleşmeniz fesih olur şeklindeki tehdit içeren ifadeler kullanması asla ve asla kabul edilemez.
Bu olayda ve zaman zaman basına, sosyal medyaya yansıyan olaylarda da görüldüğü gibi, doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna kadar tüm kamu çalışanları içerisinde en fazla şiddete uğrayan, en fazla psikolojik şiddete maruz kalan memurlar maalesef sağlık çalışanlarımızdır.
Yaşanan bu çirkin olayla ilgili hastanede bulunan yöneticilerimiz ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimizin konuya duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz.
Sağlık Bakanlığı yetkililerimizden de bekliyoruz ki, bu ve buna benzer olaylarda gerekli yaptırımlar anında uygulansın. İlgili Başhekim muavini görevinden el çektirilsin. Yapanın yaptığı, yanına kar kalmasın.