Sosyal Çalışmacıların Sorunlarını Bakanlığa İlettik.

Sendikal faaliyetler kapsamında saha ziyaretlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatında çalışan meslek elemanları ( sosyal çalışmacı, öğretmen, psikolog, sosyolog vs.) sıkıntıları eksiklikleri ve talepleri sendikamızın birimlerince incelenerek dosya halinde Bakanlığa ilettik.