Tarihçe

Maalesef ülkemizde gerçek anlamda sendikacılık yapılmamaktadır. Ya da yapılamamaktadır. Sendikalar hak arama kuruluşlarıdır. Ancak bazı sendikaların çalışanın hakkını aramaktan ziyade sendikacılık dışında her türlü işle uğraşır hale gelmiştir. Bu yüzden Mevcut sendikalara destek vermek yerine yeni bir Sendika kurma fikri daha da ağır basmaktadır.

Memur sendikacılığının doğru yapılması için; Üyemiz olan her sağlık çalışanımızın haklı gerekçeleri karşısında önceliğimiz diyalog olmak kaydıyla çalışanlarımızın her zaman yanında olmak. Kamu kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarımızın amirinden memuruna kadar kanun, genelge, yönetmelik çerçevesinde her çalışanımızın kendi görev tanımları içerisinde görevlerini yapmaları için çabalamak. Çalışanlarımızın hakları, talepleri, sıkıntılarını dile getirmek. Çözüm yolları için gayret sarf etmek için 20 yıldan fazla Değişik Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Sendikalarda deneyim ve Tecrübe sahibi olan Ahmet DOĞRUYOL ve ekip arkadaşlarıyla birlikte 27 Temmuz 2020 tarihinde Birlik Sağlık Sen Kurulmuştur.

Birlik Sağlık SEN Devletin birlik ve bütünlüğü içerisinde olan tüm siyasi partilere eşit mesafededir. Kırmızı çizgimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğüdür. Hiçbir kurum, kuruluş, şahıs, birey bu devlete bu millete hainlik yapamaz.

Kamuda görev yapan memurlarımız içerisinde en çok şiddet gören, en çok maddi kayba uğrayan, en çok şikâyet edilen, soruşturma geçiren, amirleri tarafından mobbinge uğrayan, en fazla adaletsizlikle karşı karşıya gelen maalesef sağlık çalışanlarımızdır. Yaşanan bu olumsuzlukların da maalesef bir değil pek çok sebepleri vardır

Günümüz şartlarında çalışan arkadaşlarımızın her türlü sıkıntısını çözemeyebiliriz belki, ancak her arkadaşım bilsin ki, arkalarında sonuna kadar dimdik duracak bir sendikaları var olacak.

Birlik Sağlık Sen Türkiye’de doğru sendikacılığın adresi olacaktır. Siyasi partilerin kontrolünde sendikacılık olmaz. Yapamazsınız. Sırtınıza dayadığınız ya da varlık sebebiniz olan siyasi parti iktidardaysa, o sendikanın çalışanın yanında olması mümkün değildir. Sendikalar hak arama kuruluşlarıdır. Birey olarak bile olsa, oy verdiğiniz siyasi parti iktidarda da olsa, muhalefet de olsa, doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyebilmelisiniz. Yapılan icraatlara karşı yerine göre muhalefet etmek, yerine göre yol göstermek, yerine göre de alkışlayabilmek gerekir. Pandemi döneminde bile, sağlık çalışanları sahipsiz kaldı. Çalışan tüm arkadaşlarımıza dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi siyasi partisi ne olursa olsun eşit mesafedeyiz. Önemli olan hoşgörüdür, sevgidir, saygıdır, insana insan olarak değer vermek gerekir. Birlik Sağlık Sen olarak, yol arkadaşlarımızla birlikte, hakta birlik, hukukta birlik, adalette birlik, liyakatte birlik anlayışıyla yola çıktık. İzmir’den yaktığımız bu meşalenin ışığının en kısa sürede Türkiye’nin dört bir köşesini aydınlatacağına inanıyoruz.