Vizyon ve Misyonumuz

 

Vizyonumuz ;

Sendikacılığı en doğru şekilde yapmak için çabalamak. Üyemiz olan her sağlık ve sosyal hizmet  çalışanımızın haklı gerekçeleri karşısında önceliğimiz diyalog olmak kaydıyla çalışanlarımızın her zaman yanında olmak. Kamu kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarımızın amirinden memuruna kadar kanun, genelge, yönetmelik çerçevesinde her çalışanımızın kendi görev tanımları içerisinde görevlerini yapmaları için çabalamak. Çalışanlarımızın hakları, talepleri, sıkıntılarını dile getirmek. Çözüm yolları için gayret sarf etmek. Yetkili sendika olmak için çalışmak.

 

Misyonumuz;

Memur sendikacılığının doğru yapılması için;

Çalışanlarımız arasında; hakkın, hukukun, adaletin, liyakatin üstünlüğü için, Memur sendikalarının siyasi patilerin kontrolünde olmaması, marjinalleşerek uç noktalarda yer almaması, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızı dilinden, dininden, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden dolayı ayrıştırmadan ötekileştirmeden çalışacağı , Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve bütünlüğü içerisinde olan her çalışanımızın, her vatandaşımızın eşit haklara sahip olması,  adaletli gelir dağılımı ve her vatandaşımızın GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) dan hakkettiği payı alması, tüm vatandaşlarımızın adalet önünde eşit haklara sahip olması için gayret  sarf etmek misyonumuzdur.